top of page

Jeg har eksperimentert med stålplaten som lerret, - tegner og risser inn med diverse verktøy, og har brukt forskjellige teknikker for å få det til å ruste. Jeg legger føringer for hvor jeg ønsker rust, men den svarer meg på sin måte. Dette synes jeg er en spennende metode - vet ikke helt hva som skjer. Det blir som å lage lag på lag med rust - som jeg ellers maler lag på lag på lerretet. Jeg pusser, polerer, risser, skraper og maler for å skape mitt uttrykk. Men en viss patina skapes over tid - så jeg får ikke resultatet der og da. Jeg eksperimenterer videre, og synes det er spennende å ikke vite fremtiden for hvert bilde.   -   Klikk på hvert enkelt bilde for å se hele!

bottom of page